مطالب موضوع مطالب دانشگاهی

اثر زهکشی در ذخیره ازت در خاک

اثر زهکشی در ذخیره ازت در خاک

غرقابه شدن خاک معمولاً باعث کاهش سرعت تجزیه مواد آلی می گردد. بدین معنی که بعد از زه دار شدن اراضی، مقدار مواد آلی خاک افزایش یافته و به دلیل کاهش سرعت تجزیه، ازت موجود در بقایای مواد آلی به صورت زندانی باقی مانده و آزاد نمی شود. بدین ترتیب در خاک هایی که زهکشی

hydrograph.ir

دانلود جزوه آبیاری بارانی دانشگاه اهواز

دانلود جزوه آبیاری بارانی دانشگاه شهید چمران اهواز/ مقطع کارشناسی ارشد/ استاد دکتر سعید برومند نسب. البته این جروه قدیمی است، اما خب تقریباً اصول کلی ثابت است و تغییرات بیشتر در تجهیزات می باشد.

طبقه بندی آب بر اساس کربنات و بی کربنات

خطر بی کربنات و شوری آب

یکی از پارامترهای مهمی که برای سنجش کیفیت آب آبیاری بایستی اندازه گیری شود آنیون بی کربنات است؛ چرا که بی کربنات باعث رسوب کلسیم و به مقدار کمتری رسوب منیزیم می شود. این عمل باعث افزایش SAR محلول خاک و به دنبال آن باعث بالا رفتن ESP خاک می شود. گرچه رسوب کربنات ها

نقشه هم عمق آب زیرزمینی

نقشه هم عمق آب های زیرزمینی

برای تهیه نقشه هم عمق آب های زیرزمینی، عمق سطح ایستابی را در نقاط مختلف منطقه اندازه گیری نموده و سپس اعداد به دست آمده را بر روی یک نقشه با مقیاس مناسب در کنار چاه ها رسم می نماییم و مشابه نقشه های هم تراز ارتفاعی در نقشه برداری عمل می کنیم.

پوستر نمایشگاه تکنولوژی زیرساخت های کشاورزی

سمینار ملی توسعه پایدار روش های آبیاری تحت فشار و نمایشگاه تخصصی

چهارمین همایش ملی توسعه پایدار روش های آبیاری تحت فشار از تاریخ 17 مهرماه 1391 به مدت 2 روز در پردیس کشاورزی دانشگاه تهران واقع در کرج برگزار می شود.  همچنین در کنار این همایش، نمایشگاه تکنولوژی زیرساخت های کشاورزی (تجهیزات آبیاری تحت فشار، گلخانه و ماشین های کشاورزی)، در فضای باز پردیس کرج دانشکده

hydrograph.ir

همایش ملی سازه های هیدرولیکی

همایش ملی سازه های هیدرولیکی به همت مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی در کرمان برگزار می شود.   تاریخ های مهم همایش ملی سازه های هیدرولیکی: مهلت ارسال چكیده مقالات: مهلت ارسال متن كامل مقالات: 15 آذر 1391 تاریخ برگزاری همایش: 25 و 26 اردیبهشت 1392

خاک در کشاورزی

خاک کشاورزی

تعریف خاک: در یک تعریف بسیار کلی به هرجسم توده ای شکل که از مجموعه ذرات و دانه های مجزا از هم تشکیل  شده باشد خاک گفته می شود. حال اگر این دانه ها ازمواد طبیعی شکل گرفته باشند خاک را طبیعی و اگر از مواد مصنوعی تشکیل شده باشند آن را مصنوعی گویند. ملاحظه

فیلتر شنی

ایستگاه کنترل مرکزی

ایستگاه کنترل مرکزی یکی از اجزای اصلی در سیستم های آبیاری تحت فشار است که خود آن از چند بخش مختلف تشکیل شده است. در این پست اجزای مختلف ایستگاه کنترل مرکزی را معرفی می کنم.

hydrograph.ir

ضریب زهکشی

ضریب زهکشی، شدت تغذیه یا تخلیه آب را نشان داده و با میانگین عمق یا بده خروجی زهکش ها برابر است. ضریب زهکشی به عوامل زیادی از جمله بافت خاک، نوع کشت، عمق ریشه، میزان آب آبیاری، فاصله آبیاری، شیب اراضی، روش آبیاری، عمق زهکش، عمق لایه محدودکننده، شوری آب و خاک، نشت از اراضی

قطره چکان

اهداف آبیاری-قسمت دوم

در ادامه پست قبلی در این زمینه، به معرفی دیگر اهداف آبیاری می پردازم: آبیاری به منظور تأمبن امنیت ملی: بسیاری ازکشورهایی که به دلیل توسعه شبکه های آبیاری بر تولیدات کشاورزی خود افزوده اند از نظر غذا به کشورهای ثروتمند و یا همسایگان خود متکی نبوده و لذا در صحنه بین المللی از قدرت

Top