مطالب موضوع مطالب دانشگاهی

ششمین همایش ملی آبخیز داری و مدیریت منابع آب و خاک

ششمین همایش ملی آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

ششمین همایش ملی آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

6th National Conference on Watershed Management and Soil and Water Resources Management حوزه های تحت پوشش ششمین همایش ملی آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک: علوم خاک, مهندسی آب و هیدرولوژی برگزار کننده: انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران محل برگزاری: کرمان تاریخ‌های مهم ششمین همایش ملی آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تحمل نسبی گیاهان زراعی به شوری در مرحله سبز شدن

واکنش و عوامل مؤثر بر مقاومت گیاه نسبت به شوری

تحمل گیاهان نسبت به شوری نه تنها در بین گونه های مختلف کاملاً متغیر است، بلکه در هرگیاه و تحت شرایط محیطی نیز تغییر می کند. بسیاری از عوامل مربوط به گیاه، خاک، آب و اتمسفر با یکدیگر تلفیق شده و بر مقاومت یک گیاه نسبت به شوری اثر می گذارند. بنابراین واکنش یک گیاه

چاهک مشاهده ای

چاهک مشاهده ای در مطالعات سطح ایستابی آبهای زیرزمینی

تعریف سطح ایستابی (Water Table): مکان هندسی نقاطی است که در آن ها آب زیرمینی تحت فشاری برابر 1 اتمسفر است. شرایط زیر در رابطه با سطح ایستابی و سفره آب زیرزمینی وجود دارد: در نبود جریان آب زیرزمینی، سطح ایستابی به صورت تخت (flat) است. شیب دار بودن سطح ایستابی نمایانگر وجود جریان آب

تصویر شماتیک سنجنده های فعال و غیر فعال

کاربرد دور سنجی در مطالعات آب های زیر زمینی قسمت ششم

ادامه مبحث کاربرد دور سنجی در مطالعات آب های زیر زمینی با نگاهی به سنجنده ها و انواع طبقه بندی سنجنده ها پی می گیریم. 8-1- سنجنده ها (sensors) وسیله هایی که تابش الکترومغناطیس منعکس شده از پدیده های زمین را جمع آوری می کنند و به شکل مناسب تصویری و یا رقومی ارائه می

مثلث بافت خاک آمریکایی

طبقه بندی بافت خاک به روش مثلث بافت خاک

از نظر عمومی بافت خاک اشاره به ریزی و درشتی ذرات خاک دارد اما به لحاظ تعریف علمی ترکیب نسبی اجزاء تشکيل  دهنده خاک را بافت خاک(texture ‏soil ) گویند. اگر مقادیر سه گروه اصلی تشکيل  دهنده خاک را که شامل شن (درشت و ریز)، سيلت و رس می باشد با تجزیه مکانیکی اندازه گیری

دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و كاهش تبخیر

دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و كاهش تبخیر

برگزار کننده همایش: دانشگاه شهید باهنر کرمان – محل برگزاری همایش: کرمان تاریخ های مهم دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و كاهش تبخیر تاریخ برگزاری: 5 شهریور 1392 تا 6 شهریور 1392 مهلت ارسال اصل مقاله: 1392/2/12 اعلام نتایج داوری اصل مقاله: 1392/4/4

اولین همایش ملی بحران آب

تمدید مهلت ارسال مقاله همایش ملی بحران آب

به اطلاع بازدیدکنددگان و کاربران عزیز هیدروگراف می رساند که مهلت ارسال مقاله برای اولین همایش ملی بحران آب تا تاریخ 25 اسفند ماه 1391 و مجدداً تا تاریخ 25 فروردین ماه 1392  تمدید شده است. اولین همایش ملی بحران آب به همت دانشگاه آزاد واحد خوراسگان در 25 و 26 اردیبهشت 1392 برگزار خواهد

ماهواره IKONOS

کاربرد دور سنجی در مطالعات آب های زیر زمینی قسمت پنجم

درا دامه مباحث سلسله وار کاربرد دور سنجی در مطالعات آب های زیر زمینی این بار به بحث ماهواره ها و سنجش از دور توسط آن ها می پردازیم. 1-7- ماهواره‌های سنجش از دور ماهواره‌هایی با گیرنده‌های راه دور برای مشاهده پدیده های زمین، ماهواره‌های سنجش از دور یا ماهواره‌های دید زمینی نامیده می‌شوند. این

اولین همایش ملی بحران آب

اولین همایش ملی بحران آب

محل برگزاری همایش همایش ملی بحران آب: دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان) تاریخ های مهم همایش: زمان برگزاری همایش ملی بحران آب: 25 و 26 اردیبهشت ماه 92 مهلت ارسال مقالات: 25 بهمن 91 تاریخ اعلام پذیرش: 7 اردیبهشت 92

hydrograph.ir

همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب

همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب National Conference on Water and Wastewater Engineering   حوزه های تحت پوشش همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب: انرژی (عمومی)، بهینه سازی مصرف انرژی، معماری و شهرسازی، مهندسی آب و هیدرولوژی، مهندسی عمران (عمومی) تاریخ برگزاری همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب: 8 اسفند 1391 تا

Top