مطالب موضوع مطالب دانشگاهی

زهکشی توسط پمپاژ

زهکشی توسط پمپاژ

تخلیه زهکش با پمپاژ(Drainage Pumping Plant) در شرایطی که امکان تخلیه ثقلی جریان زهکشیِ تمام یا بخشی از اراضی مورد زهکشی، به صورت ثقلی از نظر بالا بودن سطح آب در تخلیه گاه (به صورت فصلی یا دائمی) فراهم نباشد، تخلیه جریان زهکشی برای این بخش به صورت پمپاژ انجام خواهد شد. سامانه زهکشی اراضی

مثلث بندی خطوط هم پتانسیل

ترسیم نقشه هم پتانسیل آب زیر زمینی

تعریف خط هم پتانسیل(Equi-potential line): مکان هندسی مجموع نقاطی است که مقدار انرژی  آن ها نسبت به یک سطح مبنا مساوی باشد. در واقع هر نقطه بر روی این خط دارای بار آبی مشابه با نقاط دیگر خط می باشد. مراحل تهیه و رسم نقشه­ های هم پتانسیل آب زیرزمینی با در دست داشتن ارتفاع

سد کریت طبس

سد کُریت طبس

سد کریت، دستاورد بزرگ سدسازان ایرانی از 2000 سال پیش تا اوایل قرن بیستم، بلندترین سدهای قوسی جهان (ایزدخواست فارس، کبار قم و کریت طبس) در ایران احداث شده بودند. در این میان سد کُریت طبس به ارتفاع 60 متر، برای 550 سال به عنوان بلندترین سد دنیا شناخته شده بود. احداث سد کریت با فنون

سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی

سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران تاریخ برگزاری: 25 تا 26 شهریور ماه 1391 برگزارکننده : دانشگاه آزاد اسلامی اراک مسئول : آقای دكتر نوراله عبدی تلفن : 0861-3412364 09169649142 وب سایت همایش: www.desert-wetland.ir

دومين كنگره ملی هيدروپونيک و توليدات گلخانه ای

تاریخ شروع: سه شنبه 14 شهریور 1391 تاریخ پایان: پنج شنبه 16 شهریور 1391 محل برگزاری دومين كنگره ملی هيدروپونيک و توليدات گلخانه ای: شهرستان محلات – ایستگاه ملی تحقیقات گل برگزار کننده دومين كنگره ملی هيدروپونيک و توليدات گلخانه ای: انجمن کشت های بدون خاک ایران اطلاعات تماس با دبیرخانه: آدرس سایت: scsi.ir آدرس

hydrograph.ir

تعریف فشار و روش های اندازه گیری فشار

بنابر تعریف، نیروی وارده بر واحد سطح را فشار می گویند. اگر نیرویی برابر با F بر سطحی معادل A اثر كند،  فشاری  معادل P برآن وارد می سازد كه از رابطه زیر بدست می آید. P=F/A فشار جو كره زمین توسط جو خود پوشانیده شده است كه ارتفاع آن به حدود ٨٠ كیلومتر می

طبقه بندی خاک

یکی از چندین سیستم طبقه بندی خاک که امروزه توسط مهندسین به کار گرفته می شود،سیستم طبقه بندی واحد است. خاک از ذراتی که اندازه آنها از توده های نسبتاً بزرگ تا مواد میکروسکوپی یا رس متغیر است، تشکیل یافته است. در سیستم طبقه بندی واحد اندازه قلوه سنگهای بزرگ را می توان معادل یک

hydrograph.ir

برف سنجی با استفاده از داده های سنجش از دور

مقاله تخصصی مهندسی آب: برف سنجی با استفاده از داده های سنجش از دور (مطالعه موردی _ منطقه یخچالی علم چال) نویسندگان: نسرین روشنی، محمد جواد ولدان زوج، یوسف رضائی آشكارسازی و تعیین ویژگیهای مختلف برف و یخ با استفاده از داده های سنجش از دور، كه در هیدرولوژی كاربرد وسیعی دارد، روش نوینی را

hydrograph.ir

معرفی و دانلود آموزش نرم افزار مایک 11

نرم افزار مایک 11 (Mike 11) یکی از سلسله نرم افزراهایی است که توسط Danish Hydraulic Institue یا (DHI) ساخته شده و بر مبنای Mike Zero کار می کند. نرم افزار مایک 11 به صورت گرافیکی بوده و در محیط ویندوز قابل استفاده هستند. با استفاده از نرم افزار مایک 11 ما قادر خواهیم بود

آبیاری قطره ای، تعریف و کاربرد آن در کشاورزی

آبیاری قطره ای یا موضعی به روش های گوناگونی از آبیاری تحت فشار اطلاق می شود که در آنها آب مستقیماً در محدوده کوچکی در نزدیکی گیاهان منفرد توسط قطره چکان ها یا پاشنده هایی که در امتداد یک خط توزیع آب مستقر  شده اند، پخش می شود. در هر باغ میوه یا تاکستان به

Top