مطالب موضوع مقاله، پروژه و پایان نامه

hydrograph.ir

برف سنجی با استفاده از داده های سنجش از دور

برف سنجی با استفاده از داده های سنجش از دور

مقاله تخصصی مهندسی آب: برف سنجی با استفاده از داده های سنجش از دور (مطالعه موردی _ منطقه یخچالی علم چال) نویسندگان: نسرین روشنی، محمد جواد ولدان زوج، یوسف رضائی آشكارسازی و تعیین ویژگیهای مختلف برف و یخ با استفاده از داده های سنجش از دور، كه در هیدرولوژی كاربرد وسیعی دارد، روش نوینی را

hydrograph.ir

كاربرد GIS در تهیه نقشه پهنه بندی آسیب پذیری آبخوان

چکیده: بحران کم آبی یکی از مشکلات دیرینه مناطق خشک می باشد و مقابله با آن مساله حیاتی محسوب می گردد. محدودیت های طبیعی آب قابل دسترس در این مناطق، ارزش منابع آب زیرسطحی را که نسبت به آبهای سطحی کمتر دستخوش نوسانات خشکسالی میگردد، بیش از پیش مشخص می سازد. علاوه بر افت شدید

hydrograph.ir

موضوعات مناسب پروژه و پایان نامه مهندسی آب

تعدادی موضوع که از سایت ها، مقالات و نظرات افراد مختلف جمع آوری گردیده ، به عنوان موضوعات پیشنهادی پروژه کارشناسی مهندسی آب یا پایان نامه کارشناسی ارشد گرایشات مختلف مهندسی آب در ادامه مطلب ذکر شده است. دامنه موضوعات بسیار گسترده است و فکر می کنم تمامی سلایق را در بر بگیرد. همچنین دوستان

Top