۳۰ تیر ۱۳۹۱ ..."/>

معایب آبیاری قطره ای

در طراحی سیستم های آبیاری قطره ای و به خصوص در هنگام مقایسه این روش با سایر روش های آبیاری می بایست به بعضی نکات توجه شود. بطور کلی هزینه های سرمایه گذاری اولیه در آبیاری قطره ای به مراتب بیشتر از سایر روش های آبیاری است. هنوز آمار و اطلاعات دقیقی از این که هزینه های سرمایه گذاری در آبیاری قطره ای به چه میزان نسبت به سایر روش ها فزونی دارد در اختیار نمی باشد زیرا در اکثر کشورها ( از جمله ایران) روش های آبیاری قطره ای با یارانه دولت ها طراحی و اجرا می شود و لذا بخش زیادی از هزینه ها در نظرگرفته نمی شود، حال آن که اگر یک نفر در بخش خصوصی بخواهد به چنین کاری دست بزند می بایست این هزینه ها را پرداخت نماید.

فیلتر دیسکی

تصویر از فیلتر دیسکی

‏چون در آبیاری قطره ای آب به مقدار مشخص و به اندازه نیاز گیاه به زمین داده می شود می بایست در برآورد نیاز آبیاری دقت شده و سیستم طوری طراحی شود که فشار در قطره چکان ها فقط در دامنه بسیار محدودی تغییر کند. این امرنیاز به فناوری پیچیده ای دارد که تأمین و واهبری آن در حال حاضر مشکل است. هر چند که مدتی است قطره چکانهایی تولید شده اند که فقط در یک رنج فشار کار می کنند و کل قطره چکان ها در سیستم به صورت هم زمان شروع به کار می کنند.

همچنین یکی از عمده مشکلات آبیاری قطره ای بحث گرفتگی قطره چکان ها است که موجب ایجاد هزینه قاببل توجهی برای تعویض قطره چکان ها می گردد. هر چند شرکت های تولید کننده ادوات آبیاری تحت فشار در این زمینه نیز فعالیت های مثبتی انجام داده اند و سعی کرده اند میزان گرفتگی قطره چکان ها را به حداقل برسانند.

بنابراین کاربرد سیستم آبیاری قطره ای تنها در جاهایی توصیه می شود که هزینه های تسطیح زیاد بوده و یا آن که مقدار آب در دسترس بسیار محدود باشد.

 

توصیه می کنم این مطلب را هم ببینید: مزایای آبیاری قطره ای

منبع: طراحی سیستم های آبیاری/دکتر امین علیزاده/چاپ ششم

مطالب مرتبط

Top