بایگانی برچسب: گابیون

فرسایش آبی

روش های کنترل فرسایش آبی-قسمت دوم

روش های کنترل فرسایش آبی-قسمت دوم

در قسمت قبل درباره برخی از روش های عملیات ساختمانی مبارزه با فرسایش آبی صحبت شد. در ادامه قسمت دوم روش های کنترل فرسایش آبی را در این قسمت مرور می کنیم: سدهای خشکه چین در مناطقی که سنگ های تقریباً درشت و مقاوم نسبت به آب یافت می شوند، می توان با استفاده از

Top