بایگانی برچسب: پهنه بندی

hydrograph.ir

كاربرد GIS در تهیه نقشه پهنه بندی آسیب پذیری آبخوان

كاربرد GIS در تهیه نقشه پهنه بندی آسیب پذیری آبخوان

چکیده: بحران کم آبی یکی از مشکلات دیرینه مناطق خشک می باشد و مقابله با آن مساله حیاتی محسوب می گردد. محدودیت های طبیعی آب قابل دسترس در این مناطق، ارزش منابع آب زیرسطحی را که نسبت به آبهای سطحی کمتر دستخوش نوسانات خشکسالی میگردد، بیش از پیش مشخص می سازد. علاوه بر افت شدید

Top