بایگانی برچسب: هوش مصنوعی

هوش مصنوعی

کارگاه آموزشی مدل‌سازی هوش مصنوعی

کارگاه آموزشی مدل‌سازی هوش مصنوعی

کارگاه آموزشی مدل‌سازی بر مبنای هوش مصنوعی هدف از برگزاری این کارگاه آشنايی با مدل‌سازی هوش مصنوعی به صورت كاربردی همراه با آموزش توسعه مدل‌ها برای كاربردهای گوناگون مهندسی آب می‌باشد. مدرس: دکتر شهاب عراقی‌نژاد، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران مدل‌های مورد بحث: مدل‌های شبكه عصبی برای شبيه‌سازی توابع و دسته‌بندی داده‌ها. مدل‌های رگرسيون فازی

Top