بایگانی برچسب: مایک 11

hydrograph.ir

معرفی و دانلود آموزش نرم افزار مایک 11

معرفی و دانلود آموزش نرم افزار مایک 11

نرم افزار مایک 11 (Mike 11) یکی از سلسله نرم افزراهایی است که توسط Danish Hydraulic Institue یا (DHI) ساخته شده و بر مبنای Mike Zero کار می کند. نرم افزار مایک 11 به صورت گرافیکی بوده و در محیط ویندوز قابل استفاده هستند. با استفاده از نرم افزار مایک 11 ما قادر خواهیم بود

Top