بایگانی برچسب: فیلتر شن

فیلتر شنی

ایستگاه کنترل مرکزی

ایستگاه کنترل مرکزی

ایستگاه کنترل مرکزی یکی از اجزای اصلی در سیستم های آبیاری تحت فشار است که خود آن از چند بخش مختلف تشکیل شده است. در این پست اجزای مختلف ایستگاه کنترل مرکزی را معرفی می کنم.

Top