بایگانی برچسب: طیف الکترومغناطیس

ماهواره لندست 4

کاربرد دور سنجی در مطالعات آب های زیر زمینی 3

کاربرد دور سنجی در مطالعات آب های زیر زمینی 3

کاربرد دور سنجی در مطالعات آب های زیر زمینی -قسمت سوم اثر برخورد تابش خورشیدی با پدیده های روی زمین در دورسنجی بازتاب امواج الکترومغناطیس، پس از برخورد با پدیده های مختلف زمین، به وسیله سنجنده ها ثبت، سپس مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. پس مطالعه خصوصیات بازتابش پدیده ها مورد توجه قرار

ماهواره IKONOS

کاربرد دور سنجی در مطالعات آب های زیر زمینی 2

فصل 1 مفاهیم دور سنجی 1-3- طیف الکترومغناطیس تابش الکترومغناطیسی(Electro-Magnetic Radiation) به علت اتمها و مولکولهای موجود در مواد می باشد. اتم ها حاوی هسته‌هایی با بار مثبت بوده که توسط الکترون‌های اربیتالی در برگرفته شده اند که دارای تراز مجزای انرژی میباشند. انتقال الکترون ها از ترازی به تراز دیگر باعث تابش اشعه هایی

ماهواره IKONOS

کاربرد دور سنجی در مطالعات آب های زیر زمینی 1

فصل 1 مفاهیم دورسنجی 1-1- مقدمه دورسنجی به معنای عام کلمه سنجیدن اشیاء از یک فاصله است. یعنی، تشخیص و اندازه گیری ویژگی خاص از یک جسم بدون اینکه در تماس با آن جسم باشد. فردی که از بالای یک بلندی به پدیده های زیر پای خود می نگرد یک سنجش کننده است. همچنین احساس

Top