بایگانی برچسب: سد تأخیری

سد تأخیری عباسی

سد تأخیری عباسی

سد تأخیری عباسی  که 600 سال پیش و در ایران احداث گردیده است، یکی از نمونه های عالی خلاقیت، دوراندیشی و سخت کوشی ایرانی ها است. این سد تأخیری که با 25 متر ارتفاع در میان مردم محلی به طاق عباسی معروف است، یک نمونه بی نظیر توسعه پایدار محسوب می گردد.

Top