بایگانی برچسب: سازه های آبی

اولین همایش ملی سازه های آبی و آبیاری

اولین همایش ملی سازه های آبی و آبیاری

اولین همایش ملی سازه های آبی و آبیاری

رشد روز افزون جمعیت و نیاز مبرم به آب بخصوص در مناطقی که میزان آب در دسترس کمتر از آب مورد نیاز است، لزوم مدیریت بهینه منابع آب را بیش از پیش آشکار می‌سازد. سازه‌های آبی و هیدرولیکی یکی از اجزاء مهم سیستم‌های انتقال و شبکه‌های آبیاری زهکشی بشمار می‌روند که طراحی و اجرای بهنیه

Top