بایگانی برچسب: زه آب

تعریف زهکشی

به زبان ساده می توان گفت زهکشی خارج کردن آب و املاح اضافی از بستر و یا عمق خاک است. در کشاورزی هدف از زهکشی، ‌بیشتر ‌فراهم کردن ‌محیطی مناسب  برای رشد ریشه گیاه(از نظر تهویه و شوری) است . در تعریفی جامع تر می توان گفت زهکشی به معنی خارج شدن طبیعی یا مصنوعی

Top