بایگانی برچسب: دورسنجی

ماهواره IKONOS

کاربرد دورسنجی در مطالعات آب‌های زیرزمینی قسمت هشتم

کاربرد دورسنجی در مطالعات آب‌های زیرزمینی قسمت هشتم

فصل دوم مباحث کاربرد دورسنجی در مطالعات آب‌های زیرزمینی، به کاربردهای دورسنجی می‌گردازد. آخرین نوشته فصل اول (مفاهیم دورسنجی) را می‌توانید در اینجا بخوانید. لینک باقی مطالب فصل اول نیز در انتهای آن مطلب آمده است. کاربردهای دورسنجی ۱-۲- مقدمه دورسنجی در بسیاری از زمینه‌های علمی و تحقیقاتی کاربردهای گسترده‌ای دارد. از جمله کاربردهای دورسنجی می‌توان

ماهواره IKONOS

کاربرد دورسنجی در مطالعات آب‌های زیرزمینی قسمت هفتم

ادامه مبحث کاربرد دور سنجی در مطالعات آب‌های زیرزمینی با نگاهی به مراحل بررسی اطلاعات پی می‌گیریم. ۹-۱- مراحل مختلف بررسی اطلاعات حاصل از فناوری دورسنجی برای تفسیر و بررسی اطلاعات بدست آمده از ماهواره های دورسنجی یک سری عملیات لازم است که عبارتند از: ۱-۹-۱- جمع آوری داده ها این مرحله شامل جمع آوری

ماهواره IKONOS

کاربرد دور سنجی در مطالعات آب های زیر زمینی قسمت پنجم

درا دامه مباحث سلسله وار کاربرد دور سنجی در مطالعات آب های زیر زمینی این بار به بحث ماهواره ها و سنجش از دور توسط آن ها می پردازیم. 1-7- ماهواره‌های سنجش از دور ماهواره‌هایی با گیرنده‌های راه دور برای مشاهده پدیده های زمین، ماهواره‌های سنجش از دور یا ماهواره‌های دید زمینی نامیده می‌شوند. این

Top