بایگانی برچسب: بند خاکی

فرسایش آبی

روش های کنترل فرسایش آبی-قسمت سوم

روش های کنترل فرسایش آبی-قسمت سوم

بندهای خاکی این سیل بندها در طول رودخانه به منظور حفاظت زمین های اطراف رودخانه ایجاد می شوند. معمولاً در ساخت این بندها از مصالح محلی استفاده می شود. ارتفاع این بندها معمولاً بیش از 15 متر نمی باشد و در ساخت آن ها از خاک همگن استفاده می کنند. خاک معمول، رس می باشد

Top