بایگانی برچسب: بازیافت آب

همایش ملی بازیافت آب

همایش ملی بازیافت آب: راهبردی اصولی برای مدیریت بحران آب

همایش ملی بازیافت آب: راهبردی اصولی برای مدیریت بحران آب

نخستین همایش از سلسله همایش های طرح کلان ملی “دانش و فناوری بازیافت پساب های شهری، صنعتی و کشاورزی” با عنوان”همایش ملی بازیافت آب: راهبردی اصولی برای مدیریت بحران آب” توسط دانشگاه تهران برگزار می گردد. از کلیه دانشجویان، کارشناسان و اساتید دانشگاهی دعوت می‌شود تا مقالات خود را در قالب یکی از محورهای همایش

Top