مطالب موضوع گزارش خبری

دلایل علمی کاهش بارندگی

دلایل علمی کاهش بارندگی

بررسی های علمی، علل عمومی کاهش بارش را ناشی از پدیده های زیر می داند: – افزایش گرمای خورشیدی ناشی از تغییرات سطح خورشید (در دوره های ١١ ساله) و همچنین تغییرات لکه های خورشیدی که اثرات مستقیمی روی دما و توزیع بارش و بطور کلی در ایجاد خشکسالی دارند. – اختلال در تشکیل مراکز

Top