مطالب موضوع بررسی و تحلیل

آمادگی برای ورود به بازار کار-قسمت دوم

در پست آمادگی برای ورود به بازار کار، به بیان مقدمات آمادگی برای ورود به بازار کار مهندسی آب پرداختم و در رابطه با تحصیل در دانشگاه، دروس واجب برای خواندن و برخی برنامه های مفید در کنار درس خواندن صحبت کردم. در این پست به ادامه موضوع بازار کار و بحث مدارک و کلاس های

hydrograph.ir

آمادگی برای ورود به بازار کار-قسمت اول

بازار کار مهمترین دغدغه فارغ التحصیلان دانشگاهی است. این دغدغه در میان پسران به شدت بیشتر است و گاهی آن قدر پیچیده می شود که باعث ایجاد ناامیدی و احساس سرخوردگی می شود تا آنجا که فکرهایی مثل “کاش رفته بودم بنایی، تا الآن اوستا کار شده بودم” و یا “این همه درس خوندم، آخرش

Top