مطالب موضوع فرسایش و حفاظت آب و خاک

فرسایش آبی

روش های کنترل فرسایش آبی-قسمت سوم

روش های کنترل فرسایش آبی-قسمت سوم

بندهای خاکی این سیل بندها در طول رودخانه به منظور حفاظت زمین های اطراف رودخانه ایجاد می شوند. معمولاً در ساخت این بندها از مصالح محلی استفاده می شود. ارتفاع این بندها معمولاً بیش از 15 متر نمی باشد و در ساخت آن ها از خاک همگن استفاده می کنند. خاک معمول، رس می باشد

فرسایش آبی

روش های کنترل فرسایش آبی-قسمت دوم

در قسمت قبل درباره برخی از روش های عملیات ساختمانی مبارزه با فرسایش آبی صحبت شد. در ادامه قسمت دوم روش های کنترل فرسایش آبی را در این قسمت مرور می کنیم: سدهای خشکه چین در مناطقی که سنگ های تقریباً درشت و مقاوم نسبت به آب یافت می شوند، می توان با استفاده از

روش های کنترل فرسایش آبی خاک-قسمت اول

مقدمه: خاک یکی از مهمترین منابع خدادادی هر کشوری است و به عنوان ثروتی ملی محسوب می گردد. ثروتی که در حال حاضرخطر نابودی آن را تهدید می نماید. در دنیای امروز فرسایش و از بین رفتن خاک به عنوان خطری برای رفاه انسان و حتی حیات او به شمار می رود. فرسایش در واقع

Top