مطالب موضوع همایش و کارگاه

دو همایش کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی

اولین همایش ملی كشاورزی در شرایط محیطی دشوار 1st National Conference on Agriculture in Hard Environmental Conditions حوزه های تحت پوشش: علوم كشاورزی تاریخ برگزاری: 21 اردیبهشت 1391 برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامهرمز محل برگزاری: رامهرمز تاریخ‌های مهم: مهلت ارسال اصل مقاله: 1390/12/20 اعلام نتایج داوری اصل مقاله: 1391/1/31 مهلت ثبت نام: 1391/1/31

کارگاه و همایش نمک زدایی آبهای شور، لب شور و تصفیه پساب

عنوان کنفرانس: کارگاه بین المللی و همایش تخصصی نمک زدایی آبهای شور، لب شور و تصفیه پساب Desalination of Brackish, Sea Water and Wastewater Treatment برگزار کننده: دانشگاه صنعت آب و برق (شهید عباسپور) – سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران حوزه(های) تحت پوشش کارگاه: سلامت محیط زیست، محیط زیست (عمومی)، مهندسی آب و هیدرولوژی

Top