مطالب موضوع سد و شبکه آبیاری

سد کریت طبس

سد کُریت طبس

سد کُریت طبس

سد کریت، دستاورد بزرگ سدسازان ایرانی از 2000 سال پیش تا اوایل قرن بیستم، بلندترین سدهای قوسی جهان (ایزدخواست فارس، کبار قم و کریت طبس) در ایران احداث شده بودند. در این میان سد کُریت طبس به ارتفاع 60 متر، برای 550 سال به عنوان بلندترین سد دنیا شناخته شده بود. احداث سد کریت با فنون

سد دز

سد بتنی دو قوسی دز

سد دز بر روی رودخانه دز در 23 کیلومتری شمال شرقی شهرستان اندیمشک احداث گردیده است. این سد نخستین سد از رشته سدهای چند منظوره ای است که در 23 اسفند ماه 1341 مورد بهره برداری قرار گرفت. آب رودخانه دز از ارتفاعات اشتران کوه، قالی کوه و بخشی از سلسله جبال زاگرس سرچشمه گرفته

سد تأخیری عباسی

سد تأخیری عباسی  که 600 سال پیش و در ایران احداث گردیده است، یکی از نمونه های عالی خلاقیت، دوراندیشی و سخت کوشی ایرانی ها است. این سد تأخیری که با 25 متر ارتفاع در میان مردم محلی به طاق عباسی معروف است، یک نمونه بی نظیر توسعه پایدار محسوب می گردد.

Top