مطالب موضوع سنجش از دور و gis

ماهواره IKONOS

کاربرد دورسنجی در مطالعات آب‌های زیرزمینی قسمت هشتم

کاربرد دورسنجی در مطالعات آب‌های زیرزمینی قسمت هشتم

فصل دوم مباحث کاربرد دورسنجی در مطالعات آب‌های زیرزمینی، به کاربردهای دورسنجی می‌گردازد. آخرین نوشته فصل اول (مفاهیم دورسنجی) را می‌توانید در اینجا بخوانید. لینک باقی مطالب فصل اول نیز در انتهای آن مطلب آمده است. کاربردهای دورسنجی ۱-۲- مقدمه دورسنجی در بسیاری از زمینه‌های علمی و تحقیقاتی کاربردهای گسترده‌ای دارد. از جمله کاربردهای دورسنجی می‌توان

ماهواره IKONOS

کاربرد دورسنجی در مطالعات آب‌های زیرزمینی قسمت هفتم

ادامه مبحث کاربرد دور سنجی در مطالعات آب‌های زیرزمینی با نگاهی به مراحل بررسی اطلاعات پی می‌گیریم. ۹-۱- مراحل مختلف بررسی اطلاعات حاصل از فناوری دورسنجی برای تفسیر و بررسی اطلاعات بدست آمده از ماهواره های دورسنجی یک سری عملیات لازم است که عبارتند از: ۱-۹-۱- جمع آوری داده ها این مرحله شامل جمع آوری

تصویر شماتیک سنجنده های فعال و غیر فعال

کاربرد دور سنجی در مطالعات آب های زیر زمینی قسمت ششم

ادامه مبحث کاربرد دور سنجی در مطالعات آب های زیر زمینی با نگاهی به سنجنده ها و انواع طبقه بندی سنجنده ها پی می گیریم. 8-1- سنجنده ها (sensors) وسیله هایی که تابش الکترومغناطیس منعکس شده از پدیده های زمین را جمع آوری می کنند و به شکل مناسب تصویری و یا رقومی ارائه می

ماهواره IKONOS

کاربرد دور سنجی در مطالعات آب های زیر زمینی قسمت پنجم

درا دامه مباحث سلسله وار کاربرد دور سنجی در مطالعات آب های زیر زمینی این بار به بحث ماهواره ها و سنجش از دور توسط آن ها می پردازیم. 1-7- ماهواره‌های سنجش از دور ماهواره‌هایی با گیرنده‌های راه دور برای مشاهده پدیده های زمین، ماهواره‌های سنجش از دور یا ماهواره‌های دید زمینی نامیده می‌شوند. این

hydrograph.ir

برف سنجی با استفاده از داده های سنجش از دور

مقاله تخصصی مهندسی آب: برف سنجی با استفاده از داده های سنجش از دور (مطالعه موردی _ منطقه یخچالی علم چال) نویسندگان: نسرین روشنی، محمد جواد ولدان زوج، یوسف رضائی آشكارسازی و تعیین ویژگیهای مختلف برف و یخ با استفاده از داده های سنجش از دور، كه در هیدرولوژی كاربرد وسیعی دارد، روش نوینی را

hydrograph.ir

كاربرد GIS در تهیه نقشه پهنه بندی آسیب پذیری آبخوان

چکیده: بحران کم آبی یکی از مشکلات دیرینه مناطق خشک می باشد و مقابله با آن مساله حیاتی محسوب می گردد. محدودیت های طبیعی آب قابل دسترس در این مناطق، ارزش منابع آب زیرسطحی را که نسبت به آبهای سطحی کمتر دستخوش نوسانات خشکسالی میگردد، بیش از پیش مشخص می سازد. علاوه بر افت شدید

ماهواره لندست 4

کاربرد دور سنجی در مطالعات آب های زیر زمینی 4

کاربرد دور سنجی در مطالعات آب های زیر زمینی -قسمت چهارم 1-5- فعل و انفعال انرژی در اتمسفر و سطح زمین نور خورشید هنگام عبور از اتمسفر توسط مولکول‌ها و ذرات معلق اتمسفر تحت تاثیر قرار گرفته، منعکس، پخش یا جذب می‌شود. این روش تغییر و تحلیل در شدت نور خورشید باعث ایجاد رنگ‌ها می‌شود.

ماهواره لندست 4

کاربرد دور سنجی در مطالعات آب های زیر زمینی 3

کاربرد دور سنجی در مطالعات آب های زیر زمینی -قسمت سوم اثر برخورد تابش خورشیدی با پدیده های روی زمین در دورسنجی بازتاب امواج الکترومغناطیس، پس از برخورد با پدیده های مختلف زمین، به وسیله سنجنده ها ثبت، سپس مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. پس مطالعه خصوصیات بازتابش پدیده ها مورد توجه قرار

ماهواره IKONOS

کاربرد دور سنجی در مطالعات آب های زیر زمینی 2

فصل 1 مفاهیم دور سنجی 1-3- طیف الکترومغناطیس تابش الکترومغناطیسی(Electro-Magnetic Radiation) به علت اتمها و مولکولهای موجود در مواد می باشد. اتم ها حاوی هسته‌هایی با بار مثبت بوده که توسط الکترون‌های اربیتالی در برگرفته شده اند که دارای تراز مجزای انرژی میباشند. انتقال الکترون ها از ترازی به تراز دیگر باعث تابش اشعه هایی

ماهواره IKONOS

کاربرد دور سنجی در مطالعات آب های زیر زمینی 1

فصل 1 مفاهیم دورسنجی 1-1- مقدمه دورسنجی به معنای عام کلمه سنجیدن اشیاء از یک فاصله است. یعنی، تشخیص و اندازه گیری ویژگی خاص از یک جسم بدون اینکه در تماس با آن جسم باشد. فردی که از بالای یک بلندی به پدیده های زیر پای خود می نگرد یک سنجش کننده است. همچنین احساس

Top