۰۷ بهمن ۱۳۹۰ ..."/>

سد تأخیری عباسی

سد تأخیری عباسی  که 600 سال پیش و در ایران احداث گردیده است، یکی از نمونه های عالی خلاقیت، دوراندیشی و سخت کوشی ایرانی ها است. این سد تأخیری که با 25 متر ارتفاع در میان مردم محلی به طاق عباسی معروف است، یک نمونه بی نظیر توسعه پایدار محسوب می گردد.

سد تاخیری عباسی

سد تأخیری عباسی

 

در دیرباز، ایرانیان در دره های تنگ سدها را روی طاق های آجری احداث می کردند که بدین ترتیب نیاز به سیستم انحراف در حین احداث سد، مرتفع می گردید. این روش خلاقانه با کارکرد کاهش بیشینه سیلاب در سد تأخیری عباسی ترکیب شده است. سیلاب ها با دوره بازگشت 10 سال، از زیر طاق به صورت آزادانه عبور می کنند. همچنین مقداری از حجم سیلاب های بزرگتر در پشت سد ذخیره می شود. بدین ترتیب طی صدها سال، این سد، شهر طبس را در مقابل سیلاب های رودخانه نهرین حفاظت نموده است.

به علت موقعیت جغرافیایی سد تأخیری عباسی، رسوبی در پشت این سد ذخیره نمی شود و بنابر این می توان انتظار داشت که این سازه آبی برای سالیان متمادی بدون نیاز به تعمیر و نگهداری، کارکرد اصلی خود را انجام دهد.

مطالب مرتبط

Top