۱۳ اسفند ۱۳۹۱ ..."/>

طبقه بندی بافت خاک به روش مثلث بافت خاک

از نظر عمومی بافت خاک اشاره به ریزی و درشتی ذرات خاک دارد اما به لحاظ تعریف علمی ترکیب نسبی اجزاء تشکيل  دهنده خاک را بافت خاک(texture ‏soil ) گویند.

اگر مقادیر سه گروه اصلی تشکيل  دهنده خاک را که شامل شن (درشت و ریز)، سيلت و رس می باشد با تجزیه مکانیکی اندازه گیری نمايیم در این صورت با روش قراردادی و پیشنهادی وزارت کشاوزری آمریکا (USDA‏) و از روی مثلث بافت خاک که در نمودار زیر نشان داده شده است، قادر خواهیم بود بافت خاک را تعين کنیم.

تشخیص بافت خاک از روی مثلث بافت خاک

برای این کار ابتدا درصدهای رس، ميلت و شن را  مشخص کرده و نقاط مربوط به هر کدام از آن ها را روی اضلاع مربوطه در مثلث بدست می آوریم. سپس از هر نقطه خطی را به موازات یکی از اضلاع مثلث به طرف داخل مثلث رسم می کنیم به طوری که از نقطه مربوط به سيلت این خط به موازات ضلع رس، در مورد رس به موازات ضلع شن و در مورد شن به موازات ضلع سيلت باشد. این خطوط یکدیگر را در محلی که داخل یکی محدوده های بافتی خاک قرار می گیرد قطع می کنند که نام بافت در داخل آن نوشته شده است. در داخل مثلث بافت 12 منطقه مشخص شده است و لذا در تقسیم بندی سازمان حفاظت خاک آمریکا عملاً 12 نوع بافت خاک خواهیم داشت.

مثلث بافت خاک آمریکایی

نمودار مثلث بافت خاک USDA

برچسب ها

0 نظر

  1. حمید ۱۳ اسفند ۱۳۹۱۱۳ اسفند ۱۳۹۱ گفته:

    کسی میدونه چه طورمیشه منحنی مشخصه رطوبتی خاک رورسم کرد؟ مکش 1و3و5و15وبار روهم دارم لطفاکمکم کنید

Top