۰۷ مهر ۱۳۹۱ ..."/>

انواع پمپ های سانتریفوژ (گریز از مرکز)

پمپ های سانتریفوژ یا گریز از مرکز به چهار دسته کلی قابل تقسیم هستند:

پمپ سانتریفوژ

1- پمپ های پیچکی یا معمولی

2- پمپ های افشان (Diffuser Pump) که در این نوع از پمپ های سانتریفوژ، سرعت سیال خارج شده از پروانه در دو مرحله تبدیل به فشار (هد) می شود. قیمت گران و راندمان بالایی دارند.

3- پمپ های جریان مختلط (Mined Flow Pump) که دبی و ارتفاع متوسطی و دارند.

4- پمپ های ملخی یا جریان محوری (Axial Flow Pump) که در آن سیال در جهت محور وارد پمپ گریز از مرکز شده، و در همان جهت نیز خارج می شود. این نوع پمپ ها دبی بسیار زیاد و ارتفاع ناچیزی دارند.

پمپ چند طبقه

پمپ چند طبقه یا WKL- تعداد طبقات از روی پوسته پمپ قابل شمارش است.

یک اصطلاح دیگر که درباره پمپ های گریز از مرکز استفاده می شود، پمپ چند طبقه (WKL) می باشد که در فارسی به “و کا اِل” هم معروف هستند. که در واقع هدف ساخت و به کارگیری آن ها افزایش میزان ارتفاع پمپاژ است. یعنی در مقایسه با پمپ یک طبقه:

  1. دبی ثابتی دارند
  2. ارتفاع رانش پمپ به نسبت تعداد طبقات متغیر است
  3. توان مورد نیاز پمپ نیز تابعی از تعداد طبقات می باشد.

برای مطالعه بیشتر در این باره نگاه کنید به: انواع پمپ ها

مطالب مرتبط

Top