۰۴ مهر ۱۳۹۱ ..."/>

شیرهای کنترل اتوماتیک

شیر فشار شکن

شیر فشار شکن

شیرهای کنترل اتوماتیک پیلوت دار به آن دسته از شیرها گفته می شود که برای به کار انداختن آن ها نیازی به انرژی خارجی نیست. در واقع انرژی مورد نیاز از انرژی موجود در سیال داخل خط لوله به دست می آید نه از انرژی های خارج از سیستم. این انرژی توسط پیلوت رله شده و شیر اصلی را به کار می اندازد.

برخی از انواع شیرهای کنترل اتوماتیک عبارتند از:

  • شیرهای فشارشکن (Pressure Reducing Valves)
  • شیرهای اطمینان (Surge Relief Valves)
  • شیرهای کنترل دبی (Rate of Flow Control Valves)
  • شیرهای کنترل پمپ (Pump control Valves)

بدنه اصلی این شیرها از یک شیر گلوب (Globe) تشکیل شده است. مکانیزم درونی آن ها به دو صورت پیستونی یا دیافراگمی می باشد که شیرهای کنترل اتوماتیک پیلوت دار پیستونی معمولاً برای فشارهای بالاتر، از اطمینان کارکرد بیشتری برخوردار هستند.

در آینده به طور جداگانه به معرفی و نحوه عملکرد هر کدام از انواع شیرهای صنعت آب خواهیم پرداخت.

برچسب ها

مطالب مرتبط

Top