۱۸ مرداد ۱۳۹۱ ..."/>

دومین کنفرانس مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا

ثبات تولید در کشاورزی مستلزم شناخت کافی از روابط متقابل گیاه و محیط است. در شرایطی که اکوسیستم‌های کشاورزی دستخوش تغییرات ناشی از گرمایش جهانی، تغییر اقلیم  و پیامدهای آن هستند، برای حصول به این ثبات نیازمند پیش‌آگاهی از این پیامدهای آتی در عرصه‌های  مختلف خواهیم بود. هم‌اکنون در کشورهای پیشرفته، علم مدلسازی یکی از ابزارهای مهم در رسیدن به این ثبات به شمار می رود .مدل‌های شبیه‌سازی رشد و نمو گیاهان، ابزارهای کمی هستند که بر اساس اصول علمی و روابط ریاضی استوار بوده و می‌توانند اثرات متفاوت اقلیم، آب، خاک و عوامل مدیریت زراعی را روی رشد و نمو گیاهان مورد ارزیابی قرار دهند. با توجه به برگزاری موفق اولین کنفرانس به صورت تخصصی توسط مرکز ‌بین‌المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی و با مشارکت دانشگاه شهید باهنر کرمان در سال 1389، به یاری خداوند متعال بنا بر آن است تا دومین کنفرانس کنفرانس مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا را به منظور یافتن راهکارهای اجرایی و عملیاتی در جهت توسعه پایدار کشاورزی برگزار نماییم.

دومین کنفرانس مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا

محورهای دومین کنفرانس مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا

مدل‌های آب و هوا-محصول
مدلسازی تبخیر در روابط آب و خاک
پیامد‌های گرم شدن جهانی بر کشاورزی
کمی‌سازی ریسک خشکسالی کشاورزی
کاربرد مدل‌های زراعی در مدیریت محصول و تحلیل‌های اقتصادی
روش های داده‌کاوی در مدلسازی محصول
کاربرد نرم‌افزارها و فن‌آوری های نوین در مدلسازی زراعی
مدل‌های شبیه‌سازی و سیستم‌های تصمیم‌گیری
کاربست مدل‌های جوی اقیانوس در تولید ورودی‌های مدل‌های زراعی
مدلهای گرد و غبار و عملکرد
مدل‌های هیدرولوژیک و هیدرومتئورولوژیک

تاریخ های مهم کنفرانس

  • آخرین مهلت  ارسال مقالات کامل: 1391/7/30
  • اعلام پذیرش نهایی مقالات: 1391/8/30
  • آخرین مهلت  ثبت نام در همایش : 1391/12/20
  • کنفرانس در روزهای 18 و 19 اردیبهشت 1392 برگزار می شود.

جهت تماس با دبیرخانه دومین کنفرانس مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا می توانید از این تلفن استفاده نمایید: 6228011-0342 و 6233000-0342
آدرس دبیرخانه کنفرانس: کرمان-انتهای بزرگراه هفت باغ علوی-سالن همایش‌های مرکز بین المللی علوم وتکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی

وب سایت کنفرانس

برچسب ها

مطالب مرتبط

Top