۰۳ مرداد ۱۳۹۱ ..."/>

کارگاه آموزشی مدل‌سازی هوش مصنوعی

کارگاه آموزشی مدل‌سازی بر مبنای هوش مصنوعی

هدف از برگزاری این کارگاه آشنايی با مدل‌سازی هوش مصنوعی به صورت كاربردی همراه با آموزش توسعه مدل‌ها برای كاربردهای گوناگون مهندسی آب می‌باشد.

مدرس: دکتر شهاب عراقی‌نژاد، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

مدل‌های مورد بحث:

مدل‌های شبكه عصبی برای شبيه‌سازی توابع و دسته‌بندی داده‌ها.
مدل‌های رگرسيون فازی
مدل تركيبی فازی – عصبی

كاربردها:

مدل‌ها به صورت داده مبنا بوده و در طيف وسيعی از مسائل مهندسی آب قابل استفاده می‌باشند. اين مدل‌ها می‌توانند در كنار مدل‌های تحليلی و مفهومی، مبنايی برای مقايسه و تحليل نتايج باشند يا به صورت مدل‌های مستقل مورد استفاده قرار بگيرند.

نرم‌افزار مورد استفاده در کارگاه: نرم افزار MATLAB ترجيحاً نسخه ٢٠١١
زمان ارائه: روز پنج‌شنبه مورخ ۲۹ تیرماه ۹۱ – از ساعت ٩ الی ١٢ و ١٤ الی ١٧

مکان برگزاری کارگاه آموزشی مدل‌سازی بر مبنای هوش مصنوعی: دانشگاه تربیت مدرس-تهران

توضیح: برای شرکت در کارگاه و استفاده بهینه از مطالب ارائه شده، همراه داشتن رایانه قابل حمل و نصب برنامه MATLAB بر روی آن الزامی است.

هزينه شركت در كارگاه: مبلغ ۱/۵۰۰/۰۰۰ ريال می‌باشد كه برای اعضای انجمن و دانشجويان شامل ٢٠% تخفيف خواهد بود. هزینه مربوطه را به شماره حساب جاری ١٠٤٩٢٩٤٩٤ بانک تجارت شعبه ميدان ونک به نام انجمن هيدرولیک ايران واریز نمایید.

برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام در کارگاه آموزشی مدل‌سازی بر مبنای هوش مصنوعی می توانید با دبیرخانه انجمن هیدرولیک ایران به شماره تلفن ٩-٧٧٣١٥٢٢٨-٠٢١ تماس حاصل فرماييد.

برچسب ها
Top