۲۵ دی ۱۳۹۰ ..."/>

کل نمک های محلول (TDS)

کل نمک های محلول یا مقدار باقیمانده خشک را می توان در صورتی که آب آبیاری فاقد بی کربنات باشد به سادگی با تبخیر حجم معینی از آب و اندازه گیری وزن املاح باقیمانده تعين کرد. در آب هایی که مقدار قابل توجهی بی کربنات وجود دارد با استفاده از این روش ممکن ا‌ست ‌تنها ‌نصف وزن بی کربنات  اندازه گیری شود؛ ‌چرا که حدود نیمی از بی کربنات در اثر حرارت از بين  ‌رفته و مقدار TDS بدست آمده با مقدار واقعی آن متفاوت خواهد بود.

‌کل نمک های محلول یا مقدار باقیمانده خشک بر حسب ميلی گرم در لیتر (mg/lit‏) و یا قسمت در ميلیون (ppm‏) بیان می شود.
‏غلظت املاح محلول در آب باران کمتر از 10ميلی گرم در لیتر و در آب دریاهای آزاد، مقدار متوسط آن حدود 39 ‏ميلی گرم در لیتر است.
TDS ‏‌عامل ‌مهمی در کیفیت آب بوده و اثر زیادی ‌در جابجایی و تبديل شیمیایی و یونیزه شدن مواد دارد. غلظت املاح محلول، نقش زیادی در تعين جوامع آبزی جانوری و گیاهی داشته زیرا بسیاری از گیاهان و جانوران آبزی به آب های شیرین  یا شور عادت دارند. غلظت املاح ‌محلول در ‌تعیين تناسب آب در ‌مصارف شرب ‌انسان ‌و ‌دام، ‌کشاورزی و ‌صنعت ‌نقش ‌مهمی دارد. اگر EC کمتر از 10 میلی موس بر سانتیمتر باشد و:

اگر TDS بر حسب میلی گرم بر لیتر و EC بر حسب دسی زیمنس بر متر (ds/m) باشد داریم:

TDS (mg/L) = K×[EC (dS/m)]

K = 640 in most cases
K = 735 in mixed waters
K = 800 for EC > 5 dS/m

 

برچسب ها ،

مطالب مرتبط

2 نظر

  1. یوسف ۲۵ دی ۱۳۹۰۲۵ دی ۱۳۹۰ گفته:

    سپاسگزار از کار قشنگ شما جهت اطلاع رسانی

قسمت نظرات بسته است.

Top