۲۵ خرداد ۱۳۹۱ ..."/>

دومين كنگره ملی هيدروپونيک و توليدات گلخانه ای

تاریخ شروع: سه شنبه 14 شهریور 1391
تاریخ پایان: پنج شنبه 16 شهریور 1391
محل برگزاری دومين كنگره ملی هيدروپونيک و توليدات گلخانه ای: شهرستان محلات – ایستگاه ملی تحقیقات گل

برگزار کننده دومين كنگره ملی هيدروپونيک و توليدات گلخانه ای: انجمن کشت های بدون خاک ایران

اطلاعات تماس با دبیرخانه:

آدرس سایت: scsi.ir

آدرس ایمیل: info@scsi.ir

تلفن: 3913531 – 0311

نمابر: 3913531 – 0311

موضوعات دومين كنگره ملی هيدروپونيک و توليدات گلخانه ای

هیدروپونیک و توسعه پایدار
مدیریت تولید در کشت های گلخانه ای و هیدروپونیک (مدیریت آفات، بیماریها، مصرف آب، تنش های گیاه، باغبانی و …)
کارآفرینی، اقتصاد و بازاریابی محصولات گلخانه ای
هیدروپونیک و محصول سالم
مکان یابی، احداث و تأسیس گلخانه
هیدروپونیک و بحران خشکسالی
بهره وری انرژی و سایر نهاده ها در کشت گلخانه ای

Top