۲۰ فروردین ۱۳۹۱ ..."/>

دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

26 تا 27 ارديبهشت ماه 1391

برگزارکننده کنفرانس: دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
مسئول : دکتر سعید کریمی
تلفن : 021 61113191
وب سایت دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست: www.epmut.com

محورهای دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست :

برنامه ریزی و آمایش سرزمین
•    تئوری برنامه ریزی
•    برنامه ریزی محیط زیست
•    برنامه ریزی شهری، روستائی و منطقه ای
•    برنامه ریزی آمایشی و کاربری اراضی
•    برنامه ریزی اکوسیستمی
•    حفاظت و تنوع زیستی

مدیریت و پایش محیط زیست
•    بازرسی و نظارت زیست محیطی
•    مدلسازی محیط زیست
•    تئوری های مدیریت محیط زیست
•    روش ها و فنون مدیریت محیط زیست
•    روش ها و فنون مدیریت روستایی، شهری و منطقه ای

بهداشت، ایمنی و محیط زیست(HSE)
•    مبانی نظری و عملی HSE
•    مدل های  HSE
•    پیاده سازی HSE
•    روش های ارزیابی و مدیریت ریسک
•    روش های توسعه و ساختارسازی HSE در سازمان ها
•    اندازه گیری ها در HSE
•    بازرسی و نظارت HSE
•    مدیریت بحران و پدافند غیر عامل

ارزیابی اثرات زیست محیطی(EIA)
•    روش های ارزیابی اثرات زیست محیطی
•    قوانین و مقررات ارزیابی اثرات زیست محیطی
•    مدل سازی در ارزیابی اثرات زیست محیطی
•    راهکارهای کاهش در ارزیابی اثرات زیست محیطی
•    استانداردهای ارزیابی اثرات زیست محیطی
•    جایگاه ارزیابی اثرات زیست محیطی در برنامه ریزی

فن آوری های نوین زیست محیطی(GIS,RS)
•    کاربرد  GISو RS در محیط زیست
•    کاربرد  GISو RS در منابع آب
•    روش های مکان دار کردن مطالعات محیط زیست
•    مکان دار کردن EIA
•    تحلیل های اکوسیستمی با استفاده از GIS و RS
•    روش های مکان یابی با GIS
•    محیط زیست و فن آوری اطلاعات

اقتصاد، حقوق و آموزش در محیط زیست
•    مبانی نظری اقتصاد محیط زیست
•    روش ها و فنون در اقتصاد محیط زیست
•    مسائل و مشکلات روش های موجود
•    برآورد خسارت، هزینه های خارجی و سایر
•    اقتصاد سبز ملی و حسابداری زیست محیطی
•    مبانی نظری حقوق محیط زیست
•    مراجع و روند قانونگذاری در محیط زیست
•    مسائل و مشکلات قوانین موجود
•    قانون گذاری در سطح بین المللی
•    روش های اجرای بهینه و هدفمند قوانین
•    مبانی نظری و تئوری های آموزش محیط زیست
•    روش ها و تکنیک های آموزش محیط زیست
•    روش های ارتقاء آموزش محیط زیست در کلیه سطوح
•    نقش زنان در آموزش زیست محیطی

 سوانح و بحران محیط زیست
•    تئوری های مدیریت بحران و سوانح
•    ارزیابی بحران و سوانح
•    مدیریت بحران و سوانح
•    واکنش در شرایط اضطراری
•    سیاست گذاری در مدیریت بحران و سوانح
•    قوانین و مقررات
•    روش های کاهش بحران و سوانح

مدیریت پسماند
•    روش های تفکیک زباله از مبدا
•    روش های جمع آوری و انتقال زباله
•    روش های دفع، دفن ، بازیافت و کمپوست
•    پسماندهای ویژه
•    زباله سوزها
•    مکان یابی و طراحی محل دفن پسماند
•    تدوین قوانین، مقررات و استانداردها

انرژی های نوین و تجدیدپذیر
•    انرژی باد
•    انرژی خورشیدی
•    بیواکوانرژی
•    بهینه سازی مصرف انرژی
•    اثرات زیست محیطی منابع انرژی تجدید پذیر
•    جنبه های اقتصادی منابع انرژی تجدید پذیر

تغییرات آب و هوائی
•    اثرات زیست محیطی تغییرات آب و هوا در مقیاس جهانی
•    اثرات زیست محیطی تغییرات  آب و هوا در مقیاس محلی
•    قوانین و مقررات ملی و بین المللی
•    اثرات اقتصادی و اجتماعی تغررات آب و هوا

طراحی محیط
•    اصول و مبانی طراحی محیط و منظر
•    حفاظت و بازسازی سایت
•    طراحی و برنامه ریزی تفرجگاه‌ و پارک های ملی
•    طراحی و معماری بومی با رویکرد اسلامی
•    طراحی اکولوژیک و پایدار
•    بازسازی و بهسازی محیطی
•    نقش طراحی محیطی در کاهش اثرات زیست محیطی

فرهنگ و اخلاق زیست محیطی
•    مبانی اخلاقی در محیط زیست
•    محیط زیست در اسلام و ادیان
•    روش های ارتقاء فرهنگ زیست محیطی
•    مشارکت مردمی
•    روشهای نهادینه سازی فرهنگ زیست محیطی

محورهای ویژه دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

•    آلودگی هوا و صوت
•    آلودگی و پالایش خاک
•    آلودگی و پایش آب و فاضلاب
•    آلودگی آب های زیرزمینی و سطحی و اکوسیستم های آبی
•    مدل سازی ریاضی جهت مدیریت آلاینده ها
•    مدیریت و کاهش آلاینده های آلی پایدار (POPs)
•    محیط زیست و دولت الکترونیک

تقوبم کنفرانس:

مطالب مرتبط

Top