۱۰ اسفند ۱۳۹۰ ..."/>

باران طرح چیست؟

در مناطق مرطوب و معتدل قسمت اعظم آبی که باید از سطح زمین یا زیر خاک زهکشی شود از نزولات جوی منشأ می گیرد. قسمت اندکی از نزولات به صورت برف می باشد ولی عمده آن را باران تشکيل می دهد. مقدار و شدت بارندگی نقش مهمی را در تعين لزوم زهکشی دارد. گنجایش نهرهای زهکش رابطه ای مستقیم با مقدار بارندگی و میزان نفوذ آن در زمین دارد.

 تعریف باران طرح(Design Rainfall)

بحرانی ترین واقعه بارندگی است که سیستم زهکش باید قادر به خروج آن شود. البته ممکن است در شرایطی باران شدیدتر از بحرانی ترین بارندگی (که سیستم زهکش براساس آن طراحی شده است) نیز  ببارد که از سیستم زهکش انتظار نداریم آن را مهار کند(مسلماً این باران خسارتی را به زمین وارد خواهد کرد). رابطه بين ارتفاع کنترل نشده باران و میزان خسارت وارد شده به زمین و سیستم بسیار پیچیده است. آنچه مسلم است هر چه ارتفاع باران کنترل نشده افزایش یابد، میزان خسارت ناشی از آن هم افزایش می یابد و از طرف دیگر با افزایش ارتفاع باران طرح ، منافع حاصله از سیستم زهکشی ممکن است افزایش یافته (کاهش خسارت ناشی از باران های شدیدتر) ولی این امر هزینه ها را نیز افزایش می دهد (نیاز به احداث سیستم زهکشی بزرگتری می باشد).  بنابراین انتخاب ارتفاع برای باران طرح یک پارامتر اقتصادی بوده و نیاز به این دارد که درآمدها در مقابل هزینه ها بهینه سازی شده و بهترین گزینه انتخاب شود.

برچسب ها

0 نظر

  1. صدف ۱۰ اسفند ۱۳۹۰۱۰ اسفند ۱۳۹۰ گفته:

    مطالبتون دقیقا همون چیزایی بود که من امروز دنبالشون میگشتم
    راستی اگه مطالب دیگه ای بخوام وبهتون بگم اونارو میذارین تو وبتون؟

Top