۲۹ بهمن ۱۳۹۰ ..."/>

دو همایش کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی

اولین همایش ملی كشاورزی در شرایط محیطی دشوار

1st National Conference on Agriculture in Hard Environmental Conditions

حوزه های تحت پوشش: علوم كشاورزی
تاریخ برگزاری: 21 اردیبهشت 1391
برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامهرمز
محل برگزاری: رامهرمز

تاریخ‌های مهم:

 • مهلت ارسال اصل مقاله: 1390/12/20
 • اعلام نتایج داوری اصل مقاله: 1391/1/31
 • مهلت ثبت نام: 1391/1/31

محورهای همایش ملی كشاورزی در شرایط محیطی دشوار

 1. اثرات تنش های محیطی بر گیاهان زراعی (اكولوژی و فیزیولوژی)
 2. چالش ها و پیامد های تغییرات جهانی اقلیم بر تولیدات كشاورزی
 3. ارزیابی تیپ های ایده آل گیاهان زراعی و باغی سازگار با شرایط دشوار محیطی
 4. مدل سازی و پیش بینی تولیدات كشاورزی
 5. برنامه ریزی و مدیریت بهینه سازی كمی و كیفی منابع آب – خاک
 6. معرفی و توسعه كشت گیاهان زراعی جدید و فراموش شده
 7. اصلاح نباتات گیاهان زراعی و باغی، بیوتكنولوژی كشاورزی و مهندسی ژنتیک گیاهی
 8. بهبود كارایی تولیدات گیاهان زراعی و باغی در رابطه با تغییرات آب و هوایی
 9. روش‌های سازگار كردن گیاهان زراعی و باغی به تنش‌های شوری، خشكی، گرما و سرما
 10. تعدیل اثرات نامطلوب تنش های محیطی بر تولیدات كشاورزی
 11. روش های آبیاری نوین در جهت كاهش اثرات بحران كم آبی و خشكسالی
 12. ترویج و توسعه كشاورزی
 13. مدیریت منابع طبیعی در شرایط محیطی دشوار
 14. ایده های نوین برای كارآفرینی در بخش كشاورزی
 15. كشت های گلخانه ای
 16. كنترل بیولوژیكی آفات و بیماریهای گیاهی
 17. ارایه ابداعات و اختراعات جدید جهت تعدیل اثرات تنش های محیطی
 18. ارایه طرح های كسب و كار و اشتغال در بخش كشاورزی

اطلاعات تماس با دبیرخانه:
تلفن دبیرخانه: 06912234446
فکس دبیرخانه: 06912233666
وب‌سایت

همایش توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک

برگزارکننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابرکوه

محورهای همایش توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک

فرهنگ و توسعه پایدار
آموزش و توسعه پایدار
صنعت و توسعه پایدار
كشاورزی و توسعه پایدار
منابع آب و توسعه پایدار
صنعت توریسم و توسعه پایدار
معماری و توسعه پایدار
انرژی های نو توسعه پایدار
منابع طبیعی و توسعه پایدار

محورهای ویژه استان یزد:

توسعه پایدار استان یزد ،ظرفیت ها و چالش ها
توسعه پایدار شهرستان ابركوه ،ظرفیت ها و چالش ها

اطلاعات تماس با دبیرخانه:

تلفن : 03526826760
وب سایت

Top