۱۰ اسفند ۱۳۹۱ ..."/>

دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و كاهش تبخیر

برگزار کننده همایش: دانشگاه شهید باهنر کرمان – محل برگزاری همایش: کرمان

تاریخ های مهم دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تاریخ برگزاری: ۵ شهریور ۱۳۹۲ تا ۶ شهریور ۱۳۹۲
مهلت ارسال اصل مقاله: ۱۳۹۲/۲/۱۲
اعلام نتایج داوری اصل مقاله: ۱۳۹۲/۴/۴

محورهای کنفرانس دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

مدیریت منابع آب
آبیاری و زهکشی
هیدرولیک و هیدرولوژی
مدیریت خشکسالی و تغییر اقلیم
کیفیت آب و محیط زیست
مدلسازی آبهای زیر زمینی و سطحی
فن آوریهای نوین در مهندسی آب
حفاظت آب، خاک و گیاه

اطلاعات تماس با دبیرخان هدوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر :

ایمیل: ncier@conf.uk.ac.ir
وب‌سایت: http://www.iscconferences.ir/288

Top